Opgaver

Mundtlig tolkning

Ved bestilling af tolken bedes De - af hensyn til Deres såvel som til vores administration og planlægning:

Give så fyldestgørende oplysninger som muligt, herunder oplysninger om hvem tolkningen angår og evt. denne persons CPR-nr.

Skriftlig oversættelse

En del af tolkene i Tolkeservice har - via sproglige og skriftlige test - opnået et niveau som gør, at vi kan tilbyde denne service til vore kunder. Til eksempel kan nævnes vielsesattester, eksamenspapirer, informationspjecer, dokumenter i forbindelse med familiesammenføringssager m.v..

Professionel tolkebistand til borgere
af anden kulturel og sproglig
baggrund end den danske.