Om os

Tolkeservice yder professionel tolkebistand i forbindelse med sagsbehandling, konsultation, information, rådgivning og vejledning af borgere med anden kulturel og sproglig baggrund end den danske.

Vi bruger kun tolke som opfylder nedenstående krav:

Vil De være sikker på en kvalificeret rådgivning, kontakt da venligst Tolkeservice, og tal med en af vore professionelle rådgivere...

Professionel tolkebistand til borgere
af anden kulturel og sproglig
baggrund end den danske.