Professionel tolkebistand til borgere
af anden kulturel og sproglig
baggrund end den danske.